Kies nú voor een abonnement met korting Word abonnee
Abonneer nú met korting Word abonnee
 1. Nieuws

  [Update] 'Ontslagen' na grensoverschrijdend gedrag bij VodafoneZiggo

  Grensoverschrijdend gedrag bij VodafoneZiggo – de samenvoeging van Vodafone Nederland en Ziggo – heeft geleid tot het ‘afscheid nemen' van enkele medewerkers.
  Jarco Kriek
  7 september 2022
  comments 3
  [Update] 'Ontslagen' na grensoverschrijdend gedrag bij VodafoneZiggo
  Foto Getty Images

  Het bericht over het grensoverschrijdend gedrag werd door VodafoneZiggo in februari naar buiten gebracht. Het bedrijf heeft achterwege gelaten te melden dat er 'afscheid is genomen' van medewerkers. Het is het Algemeen Dagblad dat met dit nieuws naar buitenkomt. Dit gebeurde nadat een anonieme bron de krant hadden geïnformeerd naar aanleiding een onderzoek door een extern bedrijfsrecherchebureau. 

   

  Diverse meldingen

  Al enige tijd zijn er geluiden dat de sfeer op de werkvloer bij enkele afdelingen binnen VodafoneZiggo soms minder goed is. Zo verdwenen op de afdeling woordvoering - overigens om geheel andere redenen - binnen korte tijd drie senior-woordvoerders met grote dossierkennis. Zij waren al langere tijd verbonden aan VodafoneZiggo en diens voorgangers. Dat er sprake is van 'het afscheid nemen' van meerdere medewerkers wegens grensoverschrijdend gedrag wordt nu via het AD duidelijk. Na een interne memo van het bedrijf begin dit jaar – na misstanden bij onder meer The Voice en daarna hoofdsponsor Ajax – over hoe het bedrijf grensoverschrijdend gedrag wil voorkomen, zijn in totaal zestien meldingen binnengekomen. Die zijn volgens VodafoneZiggo door het ingeschakelde externe bedrijfsrecherchebureau na een diepgaand en zorgvuldig onderzoek authentiek en accuraat bevonden. Dit heeft ertoe geleid dat VodafoneZiggo van enkele medewerkers ‘afscheid heeft genomen’. Het bedrijf spreekt in de eigen bewoording niet over ontslagen. Dit gebeurde naar nu blijkt al in april.

   

  Groepsbijeenkomsten

  Om te zorgen dat medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving begon in juni een ‘cultuur- en managementprogramma’. Groepsgesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden onder leiding van externe trainers vormen een onderdeel van dit programma, dat deze maand wordt afgerond. Een woordvoerder van VodafoneZiggo zegt dat het bedrijf inmiddels meerdere signalen heeft vanuit de afdelingen heeft ontvangen waaruit blijkt dat alle maatregelen effect hebben.

   

  Reactie VodafoneZiggo:

   

  "We herkennen ons volstrekt niet in het beeld dat deze anonieme bron in het AD schetst, ook omdat een verdere feitelijke onderbouwing van de aantijgingen ontbreekt.

   

  "Kort samengevat, er is destijds uitgebreid onderzoek gedaan. Daarover is binnen de betreffende afdeling zorgvuldig gecommuniceerd. Bovendien krijgen we positieve reacties van medewerkers naar aanleiding van alle maatregelen die we hebben genomen. Binnen en buiten de afdeling hebben we in het bedrijf ook veel aandacht besteed aan het thema 'ongewenst gedrag'.

   

  "Wij vinden het jammer dat deze bron anoniem wenst te blijven. Als hij of zij vragen heeft of vindt dat er nog steeds sprake is van ongewenst gedrag, dan vragen we om dit te melden bij de interne vertrouwenspersoon. Of natuurlijk anoniem bij de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon.

   

  "Meer in detail kan ik het volgende met je delen.

   

  "Veel melders in deze zaak zijn in februari van dit jaar naar voren gekomen naar aanleiding van uitgebreide interne communicatie vanuit ons management over onze waarden en manier waarop we grensoverschrijdend gedrag willen voorkomen bij VodafoneZiggo.

   

  "In totaal hebben we in deze zaak zestien meldingen van ongewenst gedrag ontvangen van (ex-) medewerkers. Deze zijn onafhankelijk van elkaar gedaan. Volgens ons protocol is daarop diepgaand en zorgvuldig onderzoek gedaan, waarbij we ook gebruik hebben gemaakt van een extern bedrijfsrecherchebureau. Daarbij zijn enkele tientallen medewerkers (meermaals) geïnterviewd. Anonieme melders zijn bovendien geïnterviewd door externe vertrouwenspersonen.

   

  "We hebben het onderzoek in april afgerond en vastgesteld dat de meldingen authentiek en accuraat zijn. Daarop is besloten om afscheid te nemen van enkele medewerkers en hun arbeidsovereenkomst te beëindigen. Ook zijn we in juni gestart met een cultuur- en managementprogramma voor de betrokken afdeling om ervoor te zorgen dat onze mensen kunnen werken in een veilige werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het programma bestaat uit meerdere groepsbijeenkomsten voor medewerkers en leidinggevenden onder leiding van externe trainers. We zullen dit programma in september afronden.

   

  "Inmiddels krijgen we meerdere signalen vanuit de afdeling dat alle maatregelen effect hebben en dat het vertrouwen van de betreffende collega’s in de organisatie is versterkt.

   

  "Terugkijkend zijn we blij met de openheid die de melders toonden door de problemen bespreekbaar te maken. Grensoverschrijdend gedrag kan ook plaatsvinden buiten het oog van het management. Het is daarom belangrijk om continu te blijven communiceren over de waarden waar de organisatie staat, wat mensen kunnen doen als ze grensoverschrijdend gedrag observeren en met medewerkers in gesprek te blijven over de manier waarop ze het werken bij VodafoneZiggo ervaren. Daarbij hebben we maatregelen genomen om het doen van een melding nog laagdrempeliger te maken."

   

  Update: toegevoegd reactie VodafoneZiggo en enkele aanpassingen in de tekst na contact met VodafoneZiggo.

  ZiggoVodafoneZiggoVodafone

  Reacties